Loading...

Hỗ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Thống kê truy cập

Người online : 1

Lượt truy cập : 105561

Thông Báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   (17-06-2021)

1. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình
Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
2. Thông tin về tài sản đấu giá:
Tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại bệnh viện trong thời hạn 5 năm.
 
(Chi tiết trong file đính kèm)
 

Comments:

Lịch công tác

Liên Kết Website