Loading...

Hỗ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Thống kê truy cập

Người online : 1

Lượt truy cập : 100929

Các Phòng chức năng

Phòng Điều Dưỡng

  (09-08-2019)

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc...

Phòng Vật tư TTBYT

  (09-08-2019)

    Tên phòng:  Phòng Vật tư  - Thiết bị y tế.     Tiếng Anh: Room Supplies -...

Phòng Hành Chính Quản Trị

  (08-02-2017)

* Tham mưu cho Giám đốc trong công tác cung ứng vật tư trang thiết bị thông dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Quang cảnh bệnh viện xanh sạch đẹp. * Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nhà cửa và các công trình. Quản lý...

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

  (09-08-2019)

Trước đây Phòng kế họach tổng hợp được gọi là Phòng y vụ, thuộc Bệnh viện Quảng Trạch. Từ năm 2007 đến năm 2011 phòng có tên: Phòng kế hoạch nghiệp vụ Từ năm 2012 cho đến nay đổi tên thành :...